Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Περιμένοντας,

η Παναγία να βάλει το χέρι της!

Εύχεσθε για εμάς,

Αμήν